Te luid is uit.

Te luid is uit

Recent topics

Op het forum: 20 gasten, 0 leden

Downloads

In de download manager: De gps bestanden voor onze nieuwste toertocht 

Een FJR als ringtone?
Luister hier of Download hier

Shop

Welkom bij de shop
Hier vindt u artikelen gerelateerd aan onze club en aan de FJR1300.
voor vragen stuur dan gerust een mailtje.

shop@fjr-club.nlDE FJR specialistChristian Groot Rouwen
06-44840165

Clubkorting

Diverse bedrijven geven korting aan clubleden, bijvoorbeeld:

Logo1

Logo2

Zoals elke vereniging draait onze vereniging op de leden. Binnen de FJR-club Nederland zijn diverse leden actief betrokken bij het reilen en zeilen van de verenigingsactiviteiten door deel te nemen in één van de diverse commissies. Deze leden staan hieronder genoemd. Bij elke persoon staat de functie die deze bekleedt binnen de club, de naam waarmee hij of zij herkenbaar is op het forum en het mailadres waarop hij/zij te bereiken is.

Algemene vragen kunnen gericht worden aan: info@fjr-club.nl
Vragen aan het bestuur kunt u stellen via de hieronder bij de foto’s vermeldde e-mailadressen of via bestuur@fjr-club.nl

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf personen. De voorzitter, secretaris, penningmeester (en eventuele algemeen bestuursleden) worden steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.


Voorzitter
Secretaris
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Rob Esveldt
Wil Peters
Gert Dingemanse
Willeke van den Boomgaard
René van Oyen
FJRob
wepe
Dinges
wb-biker
motormuisje
voor@zitter@fjr-club.*$#nl
secr@etaris@fjr-club.*$#nl
penni@ngmeester@fjr-club.*$#nl
activit@eiten@fjr-club.*$#nl
algeme@enbestuurslid@fjr-club.*$#nl
Toercommissie
De Toercommissie is belast met het voorbereiden, organiseren en uitzetten van verzorgde motortoerritten (nationaal en/of internationaal).

Voorzitter: Martin Wiegers M@rtin to@ercommissie@fjr-club.54653532@!.nl
Commissieleden: Frans van den Berg Bergske  

René Guiaux Renalt130  

Peter Stadt Black knight  

Jaap Goos Japio  

Willem van Dijk Lange Willem  

Niels Vlieger Lucifur665  

Ronnie de Wilde Wildone  

Matti Knoop MKN
  Erwin Maas Erwin Maas  

Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie is belast met het organiseren en ten uitvoer brengen van alle (technische) clubactiviteiten buiten het toersegment om. Te denken valt aan: clubdagen, nieuwe leden-activiteiten, technisch inzicht-dagen, VRO-trainingsdagen en jubileumevenementen.

Commissieleden: Paul Vlake (techniek) FJRpaulES_YCC-S @activiteiten@fjr-#@xcs cghclub.nl

Wim van Vlerken (techniek) Vlerk @activiteiten@fjr-#@xcs cghclub.nl

Robert van Engelen Robert @activiteiten@fjr-#@xcs cghclub.nl

Ron Meinema Ron Meinema @activiteiten@fjr-#@xcs cghclub.nl

Willeke vd. Boomgaard wb-biker @activiteiten@fjr-#@xcs cghclub.nl
       
Internet
Webteam: Bart de Keijzer Radja webt@eam@fjr-cl980*&(&Nub.nl

Martin Wiegers M@rtin webt@eam@fjr-cl980*&(&Nub.nl

Maarten Hulskemper
Dekudibusei
webt@eam@fjr-cl980*&(&Nub.nl
       
Webshop
Shopmanager: Nynke Swarts Brozem sh@op@fjr-cBccf fg fwwlub.nl
       
Beurzen
Beursmanager: Bart de Keijzer Radja beurscomm@issie@fjr-c657^%$^%#$lub.nl
       
Administratie
Ledenadministratie: Sonja Franken Sonja leden@administratie@fjr-clgyt#$#ub.nl
       
Kascommissie
Commissieleden: Menno Scholten JTC

Marcel van der Vliet Vliem14    

Arjan van Herwijnen Arjan  

Artikelen in « Informatie »