Te luid is uit.

Te luid is uit

Recent topics

Downloads

In de download manager: De gps bestanden voor onze nieuwste toertocht 

Een FJR als ringtone?
Luister hier of Download hier

Shop

Welkom bij de shop
Hier vindt u artikelen gerelateerd aan onze club en aan de FJR1300.
voor vragen stuur dan gerust een mailtje.

shop@fjr-club.nlDE FJR specialistChristian Groot Rouwen
06-44840165

Clubkorting

Diverse bedrijven geven korting aan clubleden, bijvoorbeeld:

Logo1

Logo2

Vaak gestelde vragen m.b.t. de FJR-club Nederland en/of de FJR-club

Wanneer is de club opgericht?
Via onze oude internetsite hebben zich de eerste berijd(st)ers elkaar weten te vinden.
Op zondag 22 juli 2001 hebben we een eerste bijeenkomst gehouden met een toerrit in het midden van ons land. Deze middag werd een bestuur uit ons midden samengesteld om de club in de toekomst een officiële status te geven.

Clublogo:
Het clublogo is officieel goedgekeurd door Yamaha (Japan & Nederland).


Doelstelling voor de toekomst:
- Het organiseren van een aantal clubdagen per jaar.
- Het organiseren van toertochten in binnen- en buitenland.
- Informatie en ervaringen uitwisselen m.b.v. de website en forum.
- Het leggen en uitwisselen van contacten tussen buitenlandse FJR Clubs.
- Verder staan we natuurlijk open voor andere ideeën en initiatieven van de leden zelf.

Kan ik deelnemen aan een toertocht?
Dat kan. De binnenlandse tochten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die geen clublid zijn. Meer informatie over het rijden en het inschrijven vind je hier op ons forum.

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap geldt telkens voor een periode van één jaar. De actuele kosten voor het lidmaatschap staan op onze club-pagina.
Het jaar loopt van één januari tot één januari. Eventuele opzeggingen zijn alleen mogelijk tot één maand vóór het einde van een lidmaatschapsjaar d.m.v. mail naar lede@nadministratie@fj. errtetyre %$$#r-club.nl. Na die datum wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. Betaling kan alleen via een machtiging. Als je gedurende het seizoen lid wordt, betaal je een evenredig deel van de contributie.

Is er een andere manier dan betalen via een machtiging mogelijk?
Helaas niet. Door de groei van de club is het voor de penningmeester een ondoenlijke zaak om op een andere manier dan met een automatische machtiging te werken.

Ik wil graag een link naar een andere motorsite van een club of een winkel op jullie website?
Mail naar webteam@@fjr-c.iytr222lub.nl met uw verzoek voor een link, uiteraard is een wederlink wel een voorwaarde. We houden het recht om een link te weigeren en evt. te verwijderen.

Ik heb ook leuke foto's? Hoe kan ik die aanbieden?
Foto's kun je aanbieden in .jpg formaat bij de webmaster. Indien mogelijk graag op hoge kwaliteit. Gebruik hiervoor bij voorkeur een service voor bestanden delen (hulp: kijk even op het forum). Stuur bij vragen hierover een mail naar Webteam@eam@fjr-c432!!..lub.nl.

Waar vind ik de statuten?
Deze zijn op te vragen bij het secretariaat (mail: secr@etaris@fjr-club.*FTDE#nl) en voor clubleden te vinden in de download sectie op ons forum.

Wanneer werd de FJR-club een officiële club?
Vanaf 31 mei 2002 hebben we de officiële status.

Ik heb me al opgegeven als clublid via de site of zit daar over te denken. Wat gebeurt er dan?
De procedure is als volgt: Je kunt je opgeven als clublid door naar deze pagina te gaan: www.fjr-club.nl/lidworden en daar het aanmeldingsformulier leden volledig in te vullen. De ledenadministratie verwerkt wekelijks de nieuwe aanmeldingen. Na behandeling van je aanvraag ontvang je een welkomstmail met daarin je lidnummer..

Ik heb een adreswijziging, aan wie moet ik dan doorgeven?
Geef deze door s.v.p. door aan ledenad@minist.4XHGDratie@fjr-.dgdwe..club.nl

Gaat de FJR-club zich aansluiten bij een motororganisatie?
De FJR-club is, in zijn geheel, sinds 2003 officieel aangesloten bij de M.A.G.

Door wie worden mijn gegevens gebruikt?
De gegevens worden in het bestuur gebruikt voor normale verenigingszaken, zoals mailings. Als u heeft aangegeven dat uw gegevens niet op de ledenlijst mogen komen, worden uw gegevens niet aan andere leden verstrekt. De gegevens zullen niet aan niet-leden verstrekt worden, tenzij de wet anders voorschrijft.

Ik wil iets meer doen voor de club. Kan dat?
Natuurlijk, meld je aan via in@fo@fj.hahahar-club.nl en geef aan waar je interesse naar uit gaat. Iemand van het bestuur zal dan contact met je opnemen.

Is er een onkostenvergoeding, als ik iets voor de club ga doen?
Er worden kosten vergoed, zoals reiskosten t.b.v. vergaderingen of het uitzetten van toerritten etc.

Ik heb een andere motor of ga een andere motor kopen. Kan ik lid worden c.q. blijven?
Als je geen Yamaha FJR hebt of rijdt, kun je geen lid worden. Daarvoor is namelijk het bezit (in eigendom of vruchtgebruik) van een Yamaha FJR namelijk een voorwaarde. Sinds 2014 is het wèl mogelijk om lid te blijven als de FJR niet langer in je bezit is, of als je het vruchtgebruik niet meer hebt, mits je minstens één volledig kalenderjaar lid bent geweest. Het overstappen op een andere motor na het eerste volledige lidmaatschapsjaar leidt niet langer tot beëindiging van het lidmaatschap onzerzijds.

Wat is het bank rekeningnummer van de FJR-club Nederland?
Het bank rekeningnummer van de club is IBAN NL45INGB0009233513 t.n.v. FJR-club NL.


Share on Facebook!Share on Twitter!

Artikelen in « Informatie »