Registratieovereenkomst

Registratie overeenkomst FJR-club Nederland forum

Dit is het forum van de FJR-club Nederland, waar clubregels gelden. Het is ons digitale clubhuis waar de leden van de club elkaar treffen en informatie uitwisselen. Dit forum wordt beheerd en bekostigd door de leden van de club.

De registratie op ons forum maakt je geen clublid van de FJR-club. Als forumlid heb je een beperkte toegang tot het forum, dit wordt in dit topic Permissies: Verschil tussen forumleden en clubleden binnen het forum toegelicht. Als je ook lid wilt worden van de club, lees dan hoe je clublid kan worden op de website: menu optie FJR-club > FJR-club Nederland. Na verwerking van je inschrijving en ontvangst van je lidnummer kun je volledige toegang tot het forum aanvragen door een mail te sturen naar webteam@fjr-club.nl o.v.v. jouw naam, gebruikersnaam op het forum en lidmaatschapsnummer. Deze gegevens worden gecontroleerd en jouw account wordt daarna vrijgegeven voor volledige leden toegang.

Forumleden:
Forumleden zijn te gast in ons clubhuis. Iedereen kan hier langskomen zolang hij of zij zich als gast gedraagt. Dat betekent dat je je houdt aan de algemene regels en vooral de keuzes die we als club hebben gemaakt respecteert. Clubleden hebben vanwege hun lidmaatschap bepaalde privileges, zoals extra functies in ons forum en toegang tot het clubleden deel van het forum. Deze keuze is door de club gemaakt en staat hier niet ter discussie. Als forumlid heb je toegang tot de openbare boards op het forum en kun je berichten plaatsen en beantwoorden. Je hebt geen toegang tot de informatie in het clubleden deel van het forum. Vragen om info uit het leden deel openbaar te maken wordt niet op prijs gesteld.

Clubleden:
Van clubleden wordt verwacht dat deze zich als gastheer gedragen: als clublid ga je geen discussie aan over clubzaken op het openbare deel van het forum. Club aangelegenheden horen op het clubleden deel. Als clublid kun je bezwaren / opmerkingen ook via een persoonlijk bericht of Email kenbaar maken aan het bestuur / webbeheer. Deze zullen dan in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden.

Forumregels
We willen niet teveel regels vastleggen maar onderstaande zijn de basis voor het gebruik van dit forum.

Voorstellen:
Nieuwe deelnemers beginnen met alleen leesrechten in ons forum: voordat je berichten kunt plaatsen is het noodzakelijk om je even voor te stellen. Graag horen we wie je bent, wat voor motor je rijdt en wat je verder kwijt wilt. Voorstellen doe je in het Forum in dit board: Forum > Voorstellen. Zolang je je niet voorgesteld hebt staat je berichtenteller op '0' en is je positie: "beginner". Na het voorstellen krijg je automatisch de positie 'forumdeelnemer' en kun je ook berichten plaatsen in de andere boards en op berichten reageren.

Post gerust, maar post bewust:
We hebben in ons forum een onderverdeling gemaakt in verschillende categorieën en boards. Per board staat er een korte uitleg waarvoor het board bedoeld is. Probeer even te bepalen waar je onderwerp het beste past. Als je een nieuw topic opent, geef dit dan een duidelijke titel in het veld "Onderwerp" zodat het duidelijk is waar het over gaat. Plaats je bericht eenmaal: dubbele berichten worden verwijderd.
 
Een reactie plaatsen:
Toon altijd respect voor anderen en het forum: let op je taalgebruik en realiseer je dat de lezer van een bericht alleen de tekst ziet. Wat je als grapje bedoeld hebt kan dan anders overkomen.
Wees ten allen tijden behulpzaam en houd reacties bij het onderwerp. Heb je een andere /nieuwe vraag, stel deze dan niet in een bestaand topic maar open dan een nieuw topic. Vermijd het gebruik van ALLEEN MAAR HOOFDLETTERS in berichten. Dit is zoiets als "schreeuwen" in geschreven tekst en verstoort de leesbaarheid.

Gebruik de uitleg:
We hebben alle vaak voorkomende vragen en de antwoorden verzameld in board: Algemeen > Nuttige info over website, forum en club. Dit bevat nuttige wenken over het forum, de website en club. Niet alleen nuttig voor nieuwe bezoekers, maar ook als geheugensteun voor meer ervaren gebruikers. Blader dit board even door voordat je aan de slag gaat. Mocht je dan nog vragen hebben, stel deze dan gerust in board: Algemeen > Vragen over website, forum en club.

Forumbeheer:
Om er zeker van te zijn dat iedereen zich aan de regels houdt en alles voor iedereen prettig leesbaar blijft zijn er moderators die het forum beheren. De moderators op ons forum zijn de leden van het webbeheer en de leden van het bestuur. Deze moderators hebben extra rechten op het forum. Ze kunnen topics sluiten en/of verwijderen, kunnen ze verplaatsen, bewerken en sticky maken (een sticky topic is een topic dat altijd bovenaan in een board blijft staan).

De moderators zullen per geval bekijken wat wel of niet mag en hebben daarover het laatste woord. Als zij dit nodig achten in het belang van het forum, dan kunnen de moderators altijd en zonder opgaaf van reden posts, topics of zelfs gebruikers van dit forum verwijderen. Wanneer er door een moderator actie tegen een forumlid is ondernomen, zal de moderator meestal het betreffende forumlid hierover per PB (Persoonlijk Bericht) of email inlichten. Dit is geen verplichting van de moderator: dit is een service die wij verlenen! Ben je het niet eens met de werkwijze van een moderator dan kan dit aangekaart worden via een PB of email aan de leden van bestuur / webbeheer.

Als je denkt dat iemand op het forum zich niet aan de regels houdt, rapporteer de post dan door het bericht te melden. Klik hiervoor op de tekst 'Meld dit bericht aan de moderator' (rechts onder het bericht). De administrators en moderators zijn niet verantwoordelijk voor privé praktijken van gebruikers van dit forum. Verder kan de club niet aansprakelijk worden gesteld voor spam e-mail welke door eigen bekendmaking van persoonlijke e-mailadressen aan medegebruikers van dit forum wordt verzonden.

Denk er aan dat alle geplaatste informatie direct openbaar is en je wordt aangeraden op te letten welke persoonlijke informatie je hier op het forum plaatst in een bericht.

Instemming
Als je ervoor kiest om dit forum te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je geen berichten zal plaatsen waarin informatie staat welk kan worden gekenmerkt als: grof, ordinair, plat, vulgair, beledigend, hatelijk, bedreigend, openbaar maken van andermans privé leven, seksueel getint, of die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar dit forum gehost wordt. Je  gaat ermee akkoord dat je geen zaken publiceert welke zijn beschermd door copyright waar je zelf geen rechten op hebt.
Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke en permanente uitsluiting en -indien nodig- het waarschuwen van je internet provider. Je IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen waardoor we het naleven van de voorwaarden kunnen afdwingen.
Deze site kan externe links bevatten naar andere sites, documenten of afbeeldingen. Wij hebben over het plaatsen hiervan geen controle en kunnen alleen het bericht aanpassen zodat deze links worden verwijderd.

Om gebruik te kunnen maken van dit forum is het minimaal noodzakelijk de volgende informatie te verstrekken:
 • een zelfgekozen gebruikersnaam
 • een zelfgekozen wachtwoord
 • een geldig e-mailadres
Als gebruiker sta je toe dat deze informatie samen met het gebruikte IP-adres in onze database wordt opgeslagen: zonder deze toestemming is het niet mogelijk om dit forum te gebruiken. Voor informatie over hoe we als club met je gegevens omgaan verwijzen we naar onze Privacyverklaring.

Dit forum geeft gebruikers de gelegenheid om zelf persoonlijke informatie te onderhouden voor profilering op onze website, zoals: beroep, hobby's, type motor, motor geschiedenis, links naar een eigen website en naar profielen op sociale netwerken. Deze informatie is onderdeel van je gebruikersprofiel en deze kun je ten allen tijde inzien en beheren door in te loggen met je forum-account. Met het invullen van deze velden in je profiel ga je ermee akkoord dat deze informatie wordt opgeslagen in de database van de website en dat deze zichtbaar is voor geregistreerde leden van dit forum.
Indien je je wachtwoord bent vergeten, gebruik dan de functie van dit forum om een nieuw wachtwoord te vragen. Wachtwoorden zijn na je aanmelding ook voor de administrators niet meer zichtbaar.

Cookies moeten worden geaccepteerd door de browser om het forum te kunnen bezoeken: deze bevatten namelijk uw gebruikersnaam, wachtwoord en kijk- en filteropties. In onze Cookieverklaring staat dit verder toegelicht.

Veel leesplezier op het forum...

Het webteam van de FJR-club Nederland

Deze registratieovereenkomst is voor het laatst gewijzigd op 30 augustus 2019

Privacyverklaring

Privacyverklaring FJR-club Nederland
De FJR-club Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FJR-club Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als FJR-club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

FJR-club Nederland
info@fjr-club.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de FJR-club verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • interne gebruikers administratie op onze website met daaraan gekoppelde toegangsrechten en website statistieken;
 • een sluitende ledenadministratie en daaraan gekoppelde financiële administratie (alleen voor clubleden);
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door en voor leden van de FJR-club;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (na toestemming betrokkene).
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:
 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum
 • overige gegevens : bankrekening t.b.v incasso contributie (alleen voor clubleden)
 • overige gegevens : informatie voor gebruik van onze website zoals een gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • het verzorgen van de internet omgeving voor administratie en website (webhosting);
 • het verzamelen van statistieken over website bezoek;
 • het verzorgen en versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn
De FJR-club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De financiële administratie, waaraan gekoppeld de ledenadministratie, wordt conform de fiscale regelgeving 7 jaar bewaard.

Cookies
Als je onze website bezoekt, kunnen wij of onze gemachtigde dienstverleners cookies en andere gelijkaardige technologieën gebruiken met het oog op een betere, snellere en veiligere ervaring. Voor meer informatie kunt u onze volledige Cookieverklaring lezen (www.fjr-club.nl/cookies).

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • alle personen die namens FJR-club Nederland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • een ieder is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. (U kunt ook contact opnemen via de contactpagina van onze website www.fjr-club.nl ). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt op de website zelf persoonlijke informatie onderhouden voor profilering op onze website zoals beroep, hobby's, type motor, motor geschiedenis, links naar een eigen website en naar profielen op sociale netwerken. Deze informatie is onderdeel van uw gebruikersprofiel op de club-website en deze kunt u ten allen tijde inzien en beheren op de website door in te loggen in uw account. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u het mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring
FJR-club Nederland kan zijn/haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2018