20210926 Dutch Mountains (kort+lang, route+track)
The Dutch Mountains 26-09-2021.gpx
Bestandsgrootte: 950.83kB  Aantal keer bekeken: (166)  Downloads (148)  
Vorige Download | Volgende Download
Beschrijving: Disclaimer

Deelname aan een toerrit is vrijwillig en geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemers. Door deel te nemen aan een toerrit doet de deelnemer automatisch afstand van het recht om de organisator van het evenement aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van welk incident dan ook tijdens de rit.

De FJR-club en de organisator(en) van de toerrit aanvaarden met betrekking tot de toerrit geen enkele aansprakelijkheid tegenover wie, of wat, dan ook. Deelnemers die zelf gasten uitnodigen voor deelname aan deze toerrit, zijn gehouden er voor te zorgen dat die gastrijders van de tekst van deze disclaimer op de hoogte zijn.

De motorfiets van elke deelnemer dient in goede technische staat te zijn en de berijder dient over een geldig motorrijbewijs te beschikken.

Deelnemers dienen verzekerd te zijn conform de bepalingen gesteld in de "Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen". Tevens zijn vanzelfsprekend de bepalingen van de "Wegenverkeerswet 1994" van toepassing.

De FJR-club vraagt de deelnemers nadrukkelijk om, zoveel mogelijk, rekening te houden met de overige weggebruikers en om- en aanwonenden.

- Iedere deelnemer rijdt voor zich en worden er derhalve geen groepen ingedeeld. Dit is voor de deelnemers en overige weggebruikers veiliger en veroorzaakt minder overlast en irritatie voor om- en aanwonenden.

- De deelnemer kan te allen tijde zelf beslissen of hij de route nog wel of niet langer wil volgen.

Mochten tijdens de rit meerdere rijders bij elkaar geraken:

- Rijd dan baksteensgewijs. Hierdoor is bij een noodstop de kans de ander te raken kleiner. Zijn de wegen te smal voor baksteensgewijs rijden, houd dan in ieder geval voldoende afstand tot je voorligger.

- Bewaar tijdens dit tijdelijk samen rijden de rust binnen deze formatie, houd rekening met de andere rijders en maak geen plotselinge acties.
Gepost door: Dekudibusei 21 sep 2021, 19:39

0 Leden en 1 gast bekijken deze downloads.

Commentaar