Te luid is uit.

Te luid is uit

Downloads

In de download manager: De gps bestanden voor onze nieuwste toertocht 

Een FJR als ringtone?
Luister hier of Download hier

Shop

Welkom bij de shop
Hier vindt u artikelen gerelateerd aan onze club en aan de FJR1300.
voor vragen stuur dan gerust een mailtje.

shop@fjr-club.nlClubkorting

Diverse bedrijven geven korting aan clubleden, bijvoorbeeld:

Logo1

Logo2

Zoals elke vereniging draait onze vereniging op de leden. Binnen de FJR-club Nederland zijn diverse leden actief betrokken bij het reilen en zeilen van de verenigingsactiviteiten door deel te nemen in één van de diverse commissies. Deze leden staan hieronder genoemd. Bij elke persoon staat de functie die deze bekleedt binnen de club, de naam waarmee hij of zij herkenbaar is op het forum en het mailadres waarop hij/zij te bereiken is.

Algemene vragen kunnen gericht worden aan: info@@fjr-#club.nl
Vragen aan het bestuur kunt u stellen via: bestuur@@fjr-#club.nl

Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf personen. De voorzitter, secretaris, penningmeester (en eventuele algemeen bestuursleden) worden steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
Voorzitter
Voorzitter
Rob Esveldt
FJRob
voor@zitter@fjr-club.*$#nl
Secretaris
Secretaris
Wil Peters
WEPE
secr@etaris@fjr-club.*FTDE#nl
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Willeke van den Boomgaard
wb-biker
activiteiten@fjr-club.*FTDE#nl
Algemeen bestuurslid
ad interim penningmeester
René van Oyen
Motormuisje
penningmeester@fjr-club.*FTDE#nl
Toercommissie
De Toercommissie is belast met het voorbereiden, organiseren en uitzetten van verzorgde motortoerritten (nationaal en/of internationaal).

Voorzitter Martin Wiegers M@rtin to@ercommissie@fjr-club.54653532@!.nl
Commissielid Frans van den Berg Bergske  
Commissielid René Guiaux Renalt130  
Commissielid Peter Stadt Black knight  
Commissielid Jaap Goos Japio  
Commissielid Willem van Dijk Lange Willem  
Commissielid Norbert Reijers Noppie  
Commissielid Niels Vlieger Lucifur665  
Commissielid Ronnie de Wilde Wildone  

Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie is belast met het organiseren en ten uitvoer brengen van alle (technische) clubactiviteiten buiten het toersegment om. Te denken valt aan: clubdagen, nieuwe leden-activiteiten, technisch inzicht-dagen, VRO-trainingsdagen en jubileumevenementen.

Commissielid Paul Vlake (techniek) FJRpaulES_YCC-S @activiteiten@fjr-#@xcs cghclub.nl
Commissielid Wim van Vlerken (techniek) Vlerk @activiteiten@fjr-#@xcs cghclub.nl
Commissielid Robert van Engelen Robert @activiteiten@fjr-#@xcs cghclub.nl
Commissielid Ron Meinema Ron Meinema @activiteiten@fjr-#@xcs cghclub.nl
Commissielid Willeke vd. Boomgaard wb-biker @activiteiten@fjr-#@xcs cghclub.nl
       
Internet
Webteam Bart de Keijzer Radja webt@eam@fjr-cl980*&(&Nub.nl
Webteam Martin Wiegers M@rtin webt@eam@fjr-cl980*&(&Nub.nl
Webteam Maarten Hulskemper
Dekudibusei
webt@eam@fjr-cl980*&(&Nub.nl
       
Webshop
Shopmanager Nynke Swarts Brozem sh@op@fjr-cBccf fg fwwlub.nl
       
Beurzen
Beursmanager Bart de Keijzer Radja beurscomm@issie@fjr-c657^%$^%#$lub.nl
       
Administratie
Leden-
administratie
Sonja Franken Sonja leden@administratie@fjr-clgyt#$#ub.nl
       
Kascommissie
Commissielid Menno Scholten    
Commissielid Arjen Welling    
Commissielid Iwan van Hal    


Artikelen in « Informatie »